Rabu, 26 Oktober 2011

TAJUK PERSEDIAAN SEJARAH KERTAS 1 SPM

PERSEDIAAN TAJUK SOALAN OBJEKTIF
SEJARAH KERTAS 1 SPM 2011

Soalan objektif selalu dibentuk berasaskan subtopik dalam Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM.
Antara subtopik popular yang menjadi tumpuan soalan objektif Sejarah SPM

SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN EMPAT

BAB 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA
· Proses pembinaan tamadun
· Undang-Undang Hammurabi
· Sumbangan tamadun Mesir Purba
· Pembinaan bandar terancang di Lembah Indus
· Ciri dan peranan tulisan dalam tamadun Hwang Ho

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN
· Demokrasi di Yunani
· Ciri republik di Rom
· Falsafah Legalisme dalam tamadun China
· Peranan Shih Huang Ti
· Pendidikan dalam tamadun China

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
· Faktor kemajuan pertanian kerajaan Angkor
· Jenis dan fungsi pelabuhan maritim
· Faktor kemajuan Kedah Tua

BAB 4 : ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
· Nabi Muhammad s.a.w. mendapat gelaran al-Amin
· Penerimaan Islam
· Pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.
· Cara penentangan terhadap dakwah islamiah

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
· Perjanjian Aqabah 1 dan 2
· Sebab dan tujuan hijrah
· Peperangan dalam Islam
· Kepentingan pembukaan kota Makkah

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
· Kaedah pemilihan Khalifah
· Pembaharuan Khalifah Umar all-Khattab
· Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan
· Kesn pertembungan tamadun

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA
· Peranan Samudera-Pasai sebagai pusat kebudayaan Islam
· Peranan pedagang menyebarkan Islam
· Kesan kedatangan Islam terhadap perundangan

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
· Perbezaan Adat Temenggung dengan Adat Perpatih
· Pengaruh Islam terhadap kesenian orang Melayu
· Pengaruh Islam dalam amalan protokol

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH
· Ciri feudalisme
· Kemajuan semasa Revolusi Perindustrian
· Syarat Perjanjian Tordisellas
· Sebab imperialisme Barat di Asia

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA KEPADA NEGARA
· Ekonomi dagangan
· Kemerosotan harga getah
· Penguasan Barat dalam perlombongan
· Kandungan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913

SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN LIMA

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
· Ciri birokrasi Barat
· Peranan encomiendero di Filipina
· Pentadbiran Union Indochinoise di IndoChina
· Kesan birokrasi di Thailand
· Faktor nasionalisme di Indonesia
· Ciri nasionalisme tahap 1 dan tahap 2
· Peranan Raden Adjeng Kartini

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
· Faktor imperialisme Barat di Tanah Melayu
· Penentangan Dol Said
· Penentangan Haji Abdul Rahman Limbong
· Matlamat perjuangan Kaum Muda
· Mesej dalam novel Melayu

BAB 3 : KESEDARAN TENTANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
· Ciri Kesultanan Melayu Melaka
· Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor
· Pembinaan negara bangsa Jerman

BAB 4 : ASAS PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA
· Sebab pengenalan Malayan Union
· Cara menentang Malayan Union
· Faktor pembentukan PTM 1948
· Sebab penentangan di Sarawak

BAB 5 : KEMUNCULAN NEGARA BERDAULAT
· Kepentingan Sistem Ahli
· Peranan Suruhanjaya Reid

BAB 6 : PEMBENTUKAN MALAYSIA
· Faktor pembentukan Malaysia
· Perkara 20 dalam Akta Malaysia
· Perjanjian Malaysia 1957

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA SELEPAS MERDEKA
· Kaedah meminda perlembagaan
· Syarat menjadi calon pilihan raya
· Lambang Jata Negara

BAB 8 : PEMBANGUAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
· Peranan FELDA
· Matlamat Buku Merah
· Dasar Penswastaan
· Matlamat Rukun Negara
· Sukan untuk perpaduan

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASMA ANTARABANGSA
· Kesan Perang Dunia Pertama
· Peristiwa Perang Dunia Kedua
· Kesan Perang Dunia Kedua
· Dasr luar Malaysia tahap ketiga
· Asas penggubalan dasar luar Malaysia
· Faedah menjadi anggota Komanwel
· Ciri Negara Selatan
· Kerjasama ASEAN


Sumber :cgzakariasej.blogspot.com


Tiada ulasan:

Catat Ulasan