Isnin, 15 Oktober 2012

TERKINI SOALAN KBKKPROGRAM MAHIR SOALAN KBKK 2010 SEHINGGA 2013
 SOALAN DAN SKEMA


TINGKATAN 4

Bab 1

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun 
Indus kepada perkembangan tamadun manusia

Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki
Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian
Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa
Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan
Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat
Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus
Teknologi pembakaran batu bata
Sikap keterbukaan
Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba
Agama Hindu
Tugasan piktograf
Cap mohor
Ilmu pengetahuan
Arca
(Mana-mana jawapan munasabah)


Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda 
merupakan bandar yang terancang?
Berikan alasan-alasan anda.
Ya:
Ada jalan raya
Petempatan tersusun, berjajar
Sistem pembentungan
Kewujudun majlis perbandaran
Bangunan tersusun
Aktiviti pembinaan dikawal selia oleh kerajaan
(Mana-mana jawapan munasabah)

Tidak:
Petempatan berselerak
Tiada jalan rayaKemudahan infrastruktur tidak teratur
Ketiadaan badan pengawal selia petempatan
Petempatan sering dilanda bencana
(Mana-mana yang munasabah)

Bab 2

Bab 2
Pahang
Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan 
demokrasi?

F1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk  kerajaan
F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak
F4 Menjamin hak asasi rakyat
F5 Tidak kejam
F6 Kedaulatan di tangan rakyat
F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil
(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi 
dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai
 sebuah negara maju.       

sentiasa bersikap inovatif
sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan
memelihara/ mengekalkan keamanan negara
mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil
Pemerintahan yang berwibawa
meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau
Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi
kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh
meningkatkan pemikiran/ kemahiran
meningkatkan ilmu
meneroka bidang baru
Mana-mana jawapan munasabah

Bab 5
Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk memastikan 
keamanan  dan keharmonian negara terus berkekalan? 
                         
Mengamalkan akhlak yang mulia
Saling bertolak ansur
Menunjukkan teladan yang baik
Mengutamakan kesabaran
Memiliki kebijaksanaan
Mengutamakan perpaduan
Mengadakan perundingan
Mengadakan perjanjian damai
Berbincang secara harmoni / lembut
Menggunakan diplomasi
Menunjukkan sikap persefahaman
Tidak mudah menyerah kalah
Menanam sikap perjuangan
Cekal menempuh rintangan/ halangan
Melantik orang tengah yang berkecuali
Mengamalkan sikap berkecuali
Mematuhi Piagam PBB
Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 6

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat
  keilmuan?

Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju
Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa
Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara
Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam
pelbagai bidang ilmu
Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D
Menggalakkan kegiatan penulisan
Menggalakkan kegiatan penterjemahan
(Mana-mana jawapan munasabah)

Pahang
Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat 
kecemerlangan ilmu di persada dunia?

F1 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara
F2 Melahirkan ramai cendekiawan tempatan
F3 Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)
F4 Menaiktaraf universiti di negara ini
F5 Menyediakan pelbagai kursus yang relevan
F6 Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi
F7 Menggalakkan program pertukaran pelajar
F8 Memajukan program penterjemahan
F9 Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru
F10 Menganjurkan program pendidikan antarabangsaBab 8

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi wang?

Kuasa membeli
Lambang status 
Keperluan hidup
Penjagaan kesihatan 
Peluang pendidikan 
Keselesaan hidup
Keharmonian rumahtangga
Memenuhi kehendak
(Mana-mana jawapan munasabah)

Pahang

Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan supaya
 nilai hidup yang dibawa oleh Islam ini terus diamalkan dalam kalangan 
masyarakat di Malaysia?

F1 Melalui kempen
F2 Melalui didikan ibu bapa
F3 Melalui aktiviti sekolah/persatuan
F4 Pihak media massa memperbanyak program berkaitan
F5 Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini
F6 Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh
F7 Generasi muda mesti berbangga/tidak malu mengamalkan
     budaya ini
F8 Peranan pemimpin

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

(a)   Berikan empat cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan
       negara kita dalam bidang perdagangan.            

Bersama-sama berganding bahu  memajukan negara

Berusaha gigih demi masa depan negara

Menekankan  kemajuan dari sudut dunia /akhirat

Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul

Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi 

Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa

Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru

Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran

Meningkatkan disiplin diri

Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik

Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan          

Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / keterampilan diri

Menjauhi diri daripada gejala negatif

Mematuhi ajaran agama

Memelihara jati diri

Mengamalkan gaya hidup sihat

Menyemai semangat nasionalisme

Mengekalkan tradisi / budaya bangsa

Mengamalkan kontrak sosial

Mengamalkan perkongsian kuasa / kerjasama politik

Mengekalkan keharmonian kaum  

Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka

Perbezaan warna kulit / agama / bahasa / bangsa diketepikan

Permuafakatan dalam membuat keputusan

Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

Mengutamakan keamanan / persefahaman

Mengekalkan perpaduan / Gagasan Satu Malaysia

(Mana-mana jawapan yang munasabah)                                 


Bab 10

Kemasukan imigran Cina dan India telah mewujudkan masyarakat berbilang 
kaum di Malaysia hari ini.
Cadangkan bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk.

Sukatan pelajaran sekolah yang sama
Penubuhan sekolah wawasan
Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan
Pengamalan kebudayaan
Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati
Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama
One Malaysia
Sukan untuk semua
Program Latihan Khidmat Negara / PLKN
Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga
Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Perkahwinan antara kaum digalakkan
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

Pahang

Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan dasar kerajaan British
 terhadap orang Melayu?

F1 Terpaksa membayar cukai
F2 Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah
F3 Melayu terdedah dengan ekonomi wang
F4 Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk
     meminjam wang
F5 Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang
F6 Melayu kekal miskin/sebagai petani
F7 Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan
     ekonomi
F8 Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden
F9 Melayu gagal bersaing dalam ekonomi
F10 Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu
(Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif)

Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia,  bagaimanakah 
 anda   berusaha mengisi kemerdekaan negara?                                        

Bersama-sama berganding bahu  memajukan negara

Berusaha gigih demi masa depan negara

Menekankan  kemajuan dari sudut dunia /akhirat

Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul

Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi 

Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa

Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru

Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran

Meningkatkan disiplin diri

Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik

Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan          

Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / ketrampilan diri

Menjauhi diri daripada gejala negatif

Mematuhi ajaran agama

Memelihara jati diri

Mengamalkan gaya hidup sihat

Menyemai semangat nasionalisme

Mengekalkan tradisi / budaya bangsa

Mengamalkan kontrak sosial

Mengamalkan perkongsian kuasa / kerjasama politik

Mengekalkan keharmonian kaum  

Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka

Perbezaan warna kulit / agama / bahasa / bangsa diketepikan

Permuafakatan dalam membuat keputusan

Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

Mengutamakan keamanan / persefahaman

Mengekalkan perpaduan / Gagasan 1 Malaysia

(Mana-mana jawapan yang munasabah)                                 Tingkatan 5

Bab 1

Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita.

Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
Menghormati lambang-lambang kebesaran
Menghayati Rukun Negara
Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja
Lawatan ke muzium diraja
Mencari maklumat berkaitan melalui internet
Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
Meraikan hari keputeraan sultan
Kembara Tengku Mahkota dibukukan
(Mana-mana jawapan munasabah)

Sebagai warganegara, apakah usaha yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran yang mendatang bagi mengekalkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat?

F1 Cekal/tabah
F2 Tidak berputus asa
F3 Berani
F4 Bijaksana
F5 Berfikiran positif
F6 Berdayasaing
F7 Menguasai pelbagai ilmu
F8 Mempunyai jati diri yang kukuh
F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama
F10Sentiasa bersatupadu
F11Semangat patriotic/cinta akan negara
F12Berinovasi/kreatif
(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Bab 2
Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah, bagaimanakah anda menangani setiap cabaran yang dihadapi?

F1 Tidak berputus asa
F2 Berani menghadapi risiko
F3 Cekal/tabah
F4 Berfikiran positif
F5 Rasional
F6 Bijaksana
F7 Berilmu
F8 Bertoleransi
(Terima mana-mana jawapan munasabah)

(a)   Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewajarnya  demi  
       kemajuan dan kemakmuran negara ?
Melahirkan / membangkitkan  semangat kebangsaan
Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri
Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu
Memajukan bangsa
Menggalakkan semua golongan memajukan diri
Memajukan pendidikan untuk semua kaum
Menggalakkan masyarakat  maju dalam ekonomi
Mana-mana jawapan munasabahBab 4

Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?

Berusaha sehingga mencapai kejayaan
Bertolak ansur dalam politik
Mewujudkan kerjasama
Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat
Sanggup berkorban demi kebaikan bersama
Menjaga kedaulatan negara
Merealisasikan dasar-dasar kerajaan
Menjaga nama baik negara
Mempromosikan Malaysia di luar negara
Menjayakan konsep 1Malaysia
(Mana-mana jawapan munasabah)

Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita mesti mengamalkan
 sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian?

F1 Menjamin keharmonian hidup
F2 Menjamin kestabilan negara
F3 Mempercepat pembangunan negara
F4 Tidak berlaku pertumpahan darah
F5 Menjaga nama baik/imej negara
F6 Mengeratkan perpaduan
(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Sebagai penduduk Tanah  Melayu,  mengapakah kita perlu menentang 
Malayan Union ?            

F1     Masa tidak sesuai         
F2     Kuasa Raja-Raja terhakis.
F3     Raja-Raja kehilangan tahta/kredibiliti
F4     Agama Islam akan tercabar
F5     Zakat dipungut di bawah nama Gabenor
F6     Pemberian kerakyatan yang longgar
F7     Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
F8     Mengancam status quo orang Melayu.
F9     Ekonomi orang Melayu bertambah mundur
F10   Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur.
F11   Bimbang warisan tamadun akan hilang.
F12   Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan Melaka

Bab 5
 (a)       Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan
 tokoh -tokoh     kemerdekaan negara kita.        

Rela berkorban
Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan
Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin
Menggunakan kebijaksanaan 
Permuafakatan dalam membuat keputusan
Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
Mengutamakan keamanan
Mengamalkan toleransi/ tolak ansur
Mengamalkan pendekatan diplomasi
Perpaduan kaum diutamakan
Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan
Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara
(Mana-mana jawapan yang munasabah)                                 
                                                    

Bab 6
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah cabaran semasa
 pembentukan Malaysia berjaya diatasi?

F1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia
F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin
F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin
F4 Pemimpin memberikan kerjasama
F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang
     terlibat
F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan
     Kekerasan semasa menghadapi tentangan
F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB
F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan
F9 Menggunakan cara diplomasi
F10Kerjasama daripada rakyat
(Terima mana-mana munasabah)Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin
negara ketika itu dalam usaha  pembentukan Malaysia.
             
Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura/berhaluan kiri
Membendung / menyekat / menjadi benteng  ancaman komunis
Mempercepat kemerdekaan Singapura/Sarawak/Sabah
Menjana pembangunan sosial/ekonomi/ politik
Memelihara kestabilan poltik di rantau Asia Tenggara
Memastikan kepentingan British terpelihara
Mewujudkan satu pasaran yang luas
Menggalakkan pelaburan
Menggalakkan perkembangan industri pertanian
Memanfaatkan keistimewaan semulajadi/sumber alam di negeri-negeri ini
Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum
Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara
Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama
Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin
Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri
(Mana-mana jawapan yang munasabah)                                 


Bab 9

Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan 
keamanan negara?

Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi
Memupuk perpaduan antara kaum
Menjaga keamanan dan keselamatan negara
Hidup bertoleransi dan berganding bahu
Memajukan ekonomi ke peringkat global
Menghasilkan produk untuk pasaran
Memelihara kedaulatan negara
Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita
Menghidupkan semangat 1Malaysia
(Mana-mana jawapan munasabah)

Pada pendapat anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah 
Negara?

F1 Meningkatkan eksport/import negara
F2 Menarik pelabur asing
F3 Pertukaran teknologi/kepakaran
F4 Mengekalkan kedaulatan negara
F5 Menjamin kestabilan/keamanan  dunia
F6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek
F7 Mewujudkan perdagangan dua hala
F8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan
F9 Menarik lebih ramai pelancong luar
F10Meningkatkan imej negara di mata dunia
(Terima mana-mana jawapan munasabah)


 Pada pandangan anda, mengapakah  negara  kita perlu terus menjalin  
hubungan baik  dengan  negara luar?               
               
Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia
Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi
Meningkatkan kemajuan sains / teknologi
Memastikan kemajuan negara berterusan
Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing
Memajukan bidang perindustrian/peladangan negara
Meluaskan pasaran eksport keluaran negara
Mendapat pertukaran teknologi
Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat
Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara
Mengekalkan persefahaman
Meneruskan hubungan diplomatik
Membina semangat setiakawan
Membuka peluang pekerjaan
Membantu meningkatkan prasarana
Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan
(Mana-mana jawapan yang munasabah)                                 

1 ulasan: